NE ARAMIŞTINIZ ?

Erzurum Kongresi'nin 100. Yılı

1919 yılı, Anadolu’da kongreler yılıydı. Kongreler, 1920 yılında Trakya’da da gerçekleştirilecekti. Bu kongrelerin toplanma amacı, Mustafa Kemal’in önderliğinde ulusun direnişe karar vermiş olmasıydı. Mustafa Kemal Paşa, 23 Temmuz 1919 günü Erzurum’a gelmiş ve burada 4 yıl sürecek olan Milli Mücadele’nin ilk adımını atmıştı. 

Bir asır önce Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Erzurum Kongresi'ni gerçekleştirdiler. Aldıkları 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' kararı Milli Mücadele ve Tam Bağımsızlığın temelini oluşturdu.


Etiketler :